คุณประโยชน์ โชติกนันท์

คุณประโยชน์ โชติกนันท์

ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา
การศึกษาระดับมัธยม
 • สำเร็จ ม.6 (สมัยเก่า) โรงเรียน มงฟอร์ดวิทยาลัย เชียงใหม่
 • สำเร็จ ม.8 (สมัยเก่า) โรงเรียนปรินส์รอยแยลว์วิทยาลัย เชียงใหม่
การศึกษาระดับมัธยม
 • สำเร็จปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา (โครงสร้าง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2508
 • สำเร็จปริญญาโทวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาโยธา (โครงสร้าง) MSCE (TEAS) THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ELPASO TEXAS ,USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งทางสังคม
 1. ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ปี 2531-2534
 2. รองประธาน กรอ. จังหวัดลำปาง ปี 2531-2534
 3. เป็นนายกสโมสรโรตารี่ลำปาง ปี 2536-2537
 4. อุปนายกนิสิตเก่าจุฬา ลำปาง ปี 2528-2530
 5. นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ลำปาง ปี 2528
 6. คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 185 มาตรฐานกระเบื้องปูพื้น สำนักงาน
 7. คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย และรองประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ปี 2539-2540
 8. คณะกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดลำปาง ปี 2538-2539
 9. ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ปี 2538-2539
 10. นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลำปาง ปี 2539-2540
 11. คณะกรรมการร่างมาตรฐาน 939 เถ้าลอยจากถ่านหิน ปี  2543 ฯลฯ
 12. ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพีระ มานะทัศน์ ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงาน

 1. ผลิต พี.เอ.พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ใช้ปูพื้นโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือลำปาง เมื่อปี 2520 โครงการก่อสร้างประมาณ 200 ล้านบาท
 2. ร่วมออกแบบคำนวณ และก่อสร้างศูนย์การค้าเชียงราย คุณแสวง เครือวิวัฒนชัย ปูพื้นสำเร็จอาคารตึกแถว 2-4 ชั้น โครงการ 150 ล้านบาท สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเมื่อปี 2520-2521
 3. ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเจ้าของศูนย์การค้าจังหวัดพะเยา คุณอดุลย์ ชโยภาส (เจ้าของโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค) งานก่อสร้างตลาดสดตึกแถว โครงการก่อสร้าง 70 ล้านบาท และอื่นๆ เมื่อปี 2524-2525
 4. ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง และผลิตสะพานสำเร็จรูปให้สภาตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับรางวัล กสช.ดีเด่นประจำปี 2523-2524
 5. ร่วมออกแบบฐานรากเสาเข็มวิทยาลัยโยนกลำปาง ปี 2529-2530 งานก่อสร้าง 26 ล้านบาท
 6. ออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำกก ของบริษัท เชียงราย ไอแลนด์รีสอร์ท กว้าง 10 เมตร ช่วง 50 +20.00+12.50 เมตร สร้างเสร็จปี 2530 งานก่อสร้าง 2 ล้าน
 7. ร่วมก่อสร้างและบริจาคเงินค่าวัสดุก่อสร้าง สร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้างลำปาง ปี 2524-2525
 8. ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง งานเจ้าพระยาหินอ่อน จ.ลำปาง ของคุณอดุลย์   ชโยภาส (เจ้าของโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชฎา กทม.)
 9. ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง ผลิตระบบสำเร็จรูปและงานก่อสร้าง เช่น เสาเข็ม พื้นสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อกส่วนต่อเติมโรงแรมสยาม อ.แม่สอด จ.ตาก ของคุณธเนส รุ่งเสรีชัย ปี 2522
 10. ร่วมออกแบบและปูพื้น พี.เอ. พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ระบบ Composite Floors ให้กับโรงแรมแม่สอดฮิลล์ อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2533(กลุ่มโรงแรมเซนตอล)
 11. ออกแบบอาคารเรียนห้องทดลองและศูนย์ปฎิบัติการ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี อาคารสูง 7 ชั้น
 12. ผลงานในการผลิต พี.เอ.พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงระบบต่างๆเช่น Composite Floors,T-Floors ,Plank-Girder Floors,l-Girder Floors ตั้งแต่ปี 2520 ถึงปัจจุบัน มีมากกว่า 2,000,000 ตารางเมตร
 13. ในนามหอการค้าฯ ร่วมกับ BOI ,IFCT และ กรอ. จังหวัดลำปาง ปี 2532-2533 เป็นแกนนำร่วมก่อตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ขนาด 1,000 ตัน/วัน(ของเม็ดปูน) ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท และได้เจรจาบริษัทเยอรมัน BOI (โครงการเลิกไป มีการปฎิวัติสมัย รสช.)
 14. ในนามหอการค้า ได้ร่วมกับสมาคมเซรามิค จ.ลำปาง ปี 2533 ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งศูนย์พัฒนาเครื่องเคลือบดินเผา ที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทางรัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณ 100 ล้านเยล และรัฐบาลญึ่ปุ่นร่วมออกทุนพร้อมทั้งเครื่องจักรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็นเงิน 254 ล้านเยน รวมเป็นเงิน 354 ล้านเยน (ขณะนั้นในลำปางมีโรงงานที่มีใบอนุญาต ร.ง 4,59 โรงงาน ปัจจุบัน มีร่วม 300 โรงงาน ธุรกิจส่งออกหลายพันล้านบาท)
อาชีพและตำแหน่งการงาน
 • วิศวกรรมโยธา (สาขาโครงสร้าง) สย.1787

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด

 • กลุ่มโรงงาน พี.เอ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

 • คณะกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัท บางกอกสตีลไวร์  จำกัด (ผู้ถือหุ้นฯด้วย) ปี 2555-2557