คานสะพานสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์คานสะพานสำเร็จรูป

บริษัท พี.เอ คอนกรีต จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตคานสะพานที่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผลิตคานสะพานมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งคานสะพานมีขนาดใหญ่ ต้องผลิตให้มีความแข็งแรง เนื้อคอนกรีตเรียบตามมาตรฐานโรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015