ผลิตภัณฑ์คานสะพานคอนกรีตอัดแรง( I – GIRDER)

มีความสูง 120-170 ซม. , ความกว้าง 50 – 60 ซม. และความยาว 20.00-30.00 เมตร ผลิตตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการและกรมชลประทาน  และมาตรฐานอื่นๆ

Span (m) Weight (kg) Dimension (cm)
b B D t
20.00 17500 50 50 120 20
30.00 43240 52 66 140 22
30.00 52800 60 60 170 20

ตามมาตรฐานกรมทางหลวง (Following the Highway Department’s Standard)

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825