คอนกรีตผสมเสร็จ

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ ของบริษัท พี.เอ คอนกรีต จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (มอก.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมาอย่างยาวนาน  ด้วยคุณภาพที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และบริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ในการใช้คอนกรีตผสมเสร็จทุกงานก่อสร้างทุกประเภท