บริการตอกเสาเข็ม

บริการตอกเสาเข็ม
บริการตอกเสาเข็ม

รายละเอียดบริการตอกเสาเข็ม

  • มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

  • มีการเข้าสำรวจหน้างานโดยทีมช่าง/วิศวกรเข้าดูหน้างานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกประเภทปั้นจั่นให้เหมาะสมกับหน้างาน และเสนอแผนการทำงานที่ได้วางไว้ให้กับเจ้าของโครงการ

  • เรามีช่างควบคุมงานประจำหน้างานแต่ละโครงการ เพื่อทำการบันทึกผลการตอกเสาเข็ม (โดยยึดหลักรายการคำนวณ LAST TEN BLOWS ที่ออกโดยวิศวกร)

รูปภาพ

บริการอื่นๆ

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก

มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียด »