บริการเจาะเสาเข็ม

บริการเจาะเสาเข็ม
บริการเจาะเสาเข็ม

รายละเอียดบริการเจาะเสาเข็ม

  • มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณออกแบบเสาเข็มเจาะ และวางแผนการทำงาน โดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

  • มีการเข้าสำรวจหน้างานโดยทีมช่าง/วิศวกรเข้าดูหน้างานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน และเสนอแผนการทำงานที่ได้วางไว้ให้กับเจ้าของโครงการ

  • เรามีช่างควบคุมงานประจำหน้างานแต่ละโครงการ เพื่อทำการบันทึกรายงานการจัดทำเสาเข็ม (ไม่ว่าจะเป็นวันที่เจาะ เวลาเริ่มเจาะ เวลาแล้วเสร็จในการเจาะ เวลาเริ่มเทคอนกรีต เวลาถอนท่อเหล็กปลอกเหล็ก (Temporary steel casing) จนแล้วเสร็จ  และจดอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือเหตุผิดปกติต่างๆให้ครบถ้วน

  • มีบริการงานเสาเข็มเจาะ  (Bored Pile)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  35, 40, 50, 60 ซม.

รูปภาพ

บริการอื่นๆ

โครงการ Central Festival

บริการตอกเสาเข็ม

มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียด »
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก

มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียด »