บริการติดตั้งคานสะพาน

บริการติดตั้งคานสะพาน
บริการติดตั้งคานสะพาน

รายละเอียดบริการติดตั้งคานสะพาน

  • มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณ ELONGATION และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

  • มีการเข้าสำรวจหน้างานโดยทีมช่างเทคนิค/วิศวกรเข้าดูหน้างานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน และเสนอแผนการทำงานที่ได้วางไว้ให้กับเจ้าของโครงการ

  • มีช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งคานสะพาน ทำหน้าที่ในการควบคุมงานและส่งมอบงานคานสะพานที่แล้วเสร็จให้ลูกค้า

รูปภาพ

บริการอื่นๆ

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก

มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียด »
โครงการ Central Festival

บริการตอกเสาเข็ม

มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียด »