ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

โครงการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2022

โครงการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพะเยาราม

2022

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพะเยาราม

โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน

2022

โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1033

2022

โครงการก่อสร้างทางหลวง 1033

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11

2022

โครงการก่อสร้างทางหลวง 11

โครงการก่อสร้างทางหลวง 1091 สายพะเยา – น่าน ตอน บ้านสองแคว – น่าน

2022

โครงการก่อสร้างทางหลวง 1091 สายพะเยา - น่าน

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน 3in1

2022

โครงการก่อสร้างอาคาร 3 IN 1

โครงการก่อสร้างอาคาร MTL New Land

2022

โครงการก่อสร้างอาคาร MLT New Land

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์

2021

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์

โครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

2021

โครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน
2020

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน

โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)

โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม่
2020

โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม่

โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่

โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำปาง
2019

โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ อ.จอมทอง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2019

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ อ.จอมทอง

โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2019

โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน
2019

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทร หรือแยกภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
2019

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่