ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์

2021

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์

โครงการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021

โครงการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

2021

โครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน
2020

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน

โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)

โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม่
2020

โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม่

โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่

โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำปาง
2019

โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสี่แยกเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ อ.จอมทอง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2019

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ อ.จอมทอง

โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2019

โครงการงานป้องกันน้ำท่วม ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน
2019

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทร หรือแยกภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
2019

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2019

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู – บ.ปางยาว จ.แพร่,จ.น่าน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน
2018

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู – บ.ปางยาว

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล อ.ท่าวังผา และตอน อ.เชียงกลาง-อ.ทุ่งช้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล อ.ท่าวังผา และตอน อ.เชียงกลาง-อ.ทุ่งช้าง
2018

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล อ.ท่าวังผา และตอน อ.เชียงกลาง-อ.ทุ่งช้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 103 ถ.ร้องกวาง – งาว ตอนที่ 2

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข103
2018

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 103 ถ.ร้องกวาง – งาว ตอนที่ 2

โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเขลางค์นครลำปาง

โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเขลางค์นครลำปาง
2017

โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเขลางค์นครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน

โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน
2017

โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน

โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง
2016

โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

โครงการโกดังสินค้าทางการเกษตร อ.ห้างฉัตร

โครงการโกดังสินค้าทางการเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
2016

โครงการโกดังสินค้าทางการเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง