โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์

>>
>>
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์
สถานที่ก่อสร้าง : อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์
ใช้ผลิตภัณฑ์ คานสะพาน ในการก่อสร้าง
รวมเป็นมูลค่า 2,200,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล อ.ท่าวังผา และตอน อ.เชียงกลาง-อ.ทุ่งช้าง
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล อ.ท่าวังผา และตอน อ.เชียงกลาง-อ.ทุ่งช้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล อ.ท่าวังผา และตอน อ.เชียงกลาง-อ.ทุ่งช้าง

รายละเอียด »