เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

บริษัท พี.เอ คอนกรีต จำกัด เป็นผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ที่โรงงานการผลิตสามารถรองรับปริมาณการผลิตได้ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปถึงโครงการขนาดใหญ่  ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และมีการควบคุมการผลิตจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด