ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 (แบบท่อนเดียวและสองท่อนต่อ)หรือตามแบบมาตรฐานอื่นๆ

            ใช้สำหรับโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ เช่น บ้าน อาคาร คอนโด เป็นต้น และเป็นเสาเข็มที่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้เป็นฐานรากให้กับอาคารได้อย่างมั่นคงซึ่ง บริษัท พี.เอ คอนกรีต จำกัด ได้ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.396-2549 และผลิตตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการ, กรมชลประทาน และมาตรฐานอื่นๆ ที่มีขนาด 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 52.5, 65 ซม.

รูปหน้าตัด Section ชนิดขนาดความยาวของเข็ม (เมตร) Type Section and Length of pile (m) พื้นที่หน้าตัด (ตร.ซม.) Cross Sectional Area (cm²) เส้นรอบรูป (ซม.) Perimeter (cm) น้ำหนัก (กก./เมตร) Weight (Kg/m) รับน้ำหนักปลอดภัย (ตัน) Safe Load (Ton)
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 15 0.15x0.15xความยาวไม่เกิน 8 เมตร 225 60 54 10-15
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 18 0.18x0.18xความยาวไม่เกิน 14 เมตร 324 72 78 20-25
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 22 0.22x0.22xความยาวไม่เกิน 18 เมตร 484 88 116 25-30
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 26 0.26x0.26xความยาวไม่เกิน 18 เมตร 676 104 162 35-40
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 30 0.30x0.30xความยาวไม่เกิน 18 เมตร 900 120 216 45-50
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 35 0.35x0.35xความยาวไม่เกิน 18 เมตร 1,225 140 294 55-65
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 40 0.40x0.40xความยาวไม่เกิน 18 เมตร 1,600 160 384 70-75
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 45 0.45x0.45xความยาวไม่เกิน 18 เมตร 2,025 180 489 80-85

หมายเหตุ

1. น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับปลายเข็มที่ส่งลงพื้นดินเดิม

2. ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้  หากจำเป็นต้องใช้ความยาวเกินที่กำหนดไว้ ต้องใช้เป็นเข็มชนิด2ท่อนต่อ

3. สามารถผลิตได้ตามแบบมาตรฐานอื่นๆที่เหมาะสมกับความต้องการของหน้างาน.

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ดาวน์โหลดเอกสาร เสาเข็มเจาะ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825