ผลงานที่ผ่านมา

ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม มีผลงานที่ได้รับการยอมรับจาก ภาครัฐบาลและเอกชน.

Preloader

“มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดส่งถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า”
- บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด -
“สินค้ามาตรฐาน บริการฉับไว มั่นใจ พี.เอ.คอนกรีต”
- บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด -