โครงการก่อสร้างอาคาร MTL New Land

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคาร MTL New Land

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคาร MLT New Land
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการก่อสร้างอาคาร MTL New Land
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 2,369 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 26,390,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา