โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11

>>
>>
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11
สถานที่ก่อสร้าง : ต.ขุนตาล-อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11
ใช้ผลิตภัณฑ์ คานสะพาน ในการก่อสร้าง
รวมเป็นมูลค่า 3,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

รายละเอียด »