โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11

>>
>>
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11
สถานที่ก่อสร้าง : ต.ขุนตาล-อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11
ใช้ผลิตภัณฑ์ คานสะพาน ในการก่อสร้าง
รวมเป็นมูลค่า 3,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา