โครงการ Central Longan

>>
>>
โครงการ Central Longan

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ Central Longan
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการ Central Longan
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 1,400 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 27,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา