โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

>>
>>
โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

รายละเอียดของโครงการ

โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง
สถานที่ก่อสร้าง : จ.ลำปาง
โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง
ใช้ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จ ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 4,000 คิว
รวมเป็นมูลค่า 5,900,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู – บ.ปางยาว จ.แพร่,จ.น่าน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู – บ.ปางยาว

รายละเอียด »