โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

>>
>>
โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

รายละเอียดของโครงการ

โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง
สถานที่ก่อสร้าง : จ.ลำปาง
โครงการเทลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง
ใช้ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จ ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 4,000 คิว
รวมเป็นมูลค่า 5,900,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา