โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน

>>
>>
โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 5,424 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 34,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา