โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน

>>
>>
โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการก่อสร้างโรงงาน Le Creuset ในเครือสหพัฒน์ลำพูน
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 5,424 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 34,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

รายละเอียด »