โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 464 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 7,600,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา