รางระบายน้ำสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์รางระบายน้ำ

บริษัท พี.เอ คอนกรีต จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์รางระบายน้ำสำเร็จรูป  ที่มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า โดยมีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย และยังสะดวกรวดเร็วในการทำงาน โดยได้ควบคุมการผลิตด้วยระบบคุณภาพจาก QC ตามภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015