ผลิตภัณฑ์รางระบายน้ำสำเร็จรูป

            รางระบายน้ำสำเร็จรูป (U-DITCH)  ขนาด ความกว้าง 24 – 58 ซม. และขนาดใหญ่พิเศษตามความต้องการของลูกค้า สามารถใช้เป็นร่องน้ำได้ เป็นการดูแลน้ำระบบเปิด แสงแดดและอากาศทำให้การดูแลน้ำง่ายกว่าระบบท่อซึ่งเป็นระบบปิด น้ำจะเน่าเสียง่ายกว่า   หรือฝารางระบายน้ำคอนกรีต    เป็นฝารางระบายน้ำที่มาพร้อม ร่องรางวี และ ช่องระบายน้ำ ลงรางระบายน้ำ เหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการจัดการระบายน้ำจำนวนมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม นิคม หมู่บ้าน โกดังสินค้า ฯลฯ  รางระบายน้ำรูปคางหมูมีขนาด  24 x 31 x 100 ซม. , 25 x 30 x 100 ซม. , รางระบายน้ำตัววีมีขนาด 10 x 30 x 100 ซม. และรางระบายน้ำแบบรถข้ามได้ขนาด 58 x 40 x 100 ซม.

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825