ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริษัท พี.เอ คอนกรีต จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง และท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ที่มีคุณภาพความแข็งแรง ทนทาน และรับแรงกระแทกได้สูง ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริษัท ฯ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015