ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (BOX CULVERT) มอก.1164-2559,1165-2559,1166-2559  หรือตามมาตรฐานกรมทางหลวง 2015(ทล. 2015)

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำเสีย  มีขนาดตั้งแต่ 1.50-2.40 เมตร ความยาว 1 เมตร ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

  • มอก.1164-2559ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.00 เมตร
  • มอก.1165-255ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่าเกิน 0.60 เมตร
  • มอก.1166-2559ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.60 ถึง3.00 เมตร

ประโยชน์ของท่อสี่เหลี่ยม (BOX CULVERTS)

  • ได้ปริมาณการระบายน้ำมากกว่าท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จหรือท่อกลมทั่วไปเกือบ 50%
  • สามารถเดินท่อประปา, ท่อไฟฟ้า, ท่อโทรศัพท์ไว้ภายในท่อได้ดีแข็งแรง โดยทำที่แขวนห้อยหรือยึดด้วยวิธีต่างๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  • มีความแข็งแรงทนทานประกอบง่าย
  • แบ่งเป็นหลายชั้นของน้ำหนักที่ใช้งานตามมาตรฐาน มอก.1164-2559, 1165-2559, 1166-2559 หรือตามมาตราฐานกรมทางหลวง 2015
  • ใช้เป็นท่อระบายน้ำทั่วไปสำหรับทางคนเดินหรือเป็นท่อลอดข้ามถนนใต้ผิวจราจรตามน้ำหนักบรรทุกของกรมทาง

วิธีการใช้ท่อเหลี่ยม (BOX CULVERT)
เมื่อขุดดินที่จะวางท่อควรให้กว้างกว่าความกว้างภายนอกของท่อข้างละไม่ต่ำกว่า 15 ชม. ความลึกไปตามขนาดของท่อ บวกด้วยดินบนผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 80 ซม. ขึ้นไป เมื่อขุดดินเสร็จเรียบร้อย ใช้ทรายธรรมดาบดอัดให้พื้นฐานแน่นจนได้ระดับที่กำหนด หย่อนท่อลงไปครั้งละ 1 ลูก รอยต่อใช้ปูนทรายผสมน้ำให้เหนียวพอสมควรทาหรืออุดไปตามลิ้นรางของท่ออัดกันให้แน่นเป็นช่วงๆ ไป (การหย่อนท่อจะมีเครื่องมือพิเศษสำหรับท่อขนาดใหญ่) เมื่อวางท่อและอุดปูนทรายเรียบร้อย ปล่อยทิ้งไว้ให้ปูนแห้ง ใช้ทรายถมธรรมดาอัดลงไปด้านข้างท่อให้แน่นทั้งสองข้างแล้วกลบดินลูกรังบดบนท่อให้แน่น ความหนาของดินลูกรังไม่ต่ำกว่า 60 ชม. สำหรับท่อที่วางลอดผิวจราจรสำหรับทางเท้าตามความจำเป็น นอกจากนี้สามารถทำ MANHOLE สำหรับขึ้นลงในบางช่วงได้
การใช้ท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป (REINFORCED BOX CULVERT) สามารถผลิตสต๊อกล่วงหน้า เตรียมแผนงานได้แน่นอนกว่าการหล่อท่อเหลี่ยมในหน้างาน ทางปฏิบัติลำบากมาก หล่อฐาน หล่อแบบข้าง หล่อปิดฝา 3 ขั้นตอน เปลืองไม้แบบมาก ความสวยงามเป็นมาตรฐานไม่ค่อยมี ย่นระยะเวลาการทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมๆ ได้ เป็นร้อยๆ เปอร์เซ็นต์ ไม่กีดขวางการจราจรอันยาวนาน เพราะสามารถเตรียมขุด บดอัด วางท่อได้ไปเรื่อยๆ เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาอันสั้นกว่า

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825