บริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก

รายละเอียดบริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก

  • มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

  • มีการเข้าสำรวจหน้างานโดยทีมช่าง/วิศวกรเข้าดูหน้างานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานและเสนอแผนการทำงานที่ได้วางไว้ให้กับเจ้าของโครงการ

  • เรามีช่างควบคุมงานประจำหน้างานแต่ละโครงการ เพื่อทำการบันทึกผลการกดเสาเข็ม (โดยช่างจะทำการเช็คค่าการทรุดตัวของเสาเข็มและเช็ตค่าแรงกดให้ได้ตรงตามรายการคำนวณที่วิศวกรได้กำหนดไว้)

รูปภาพ

บริการอื่นๆ

โครงการ Central Festival

บริการตอกเสาเข็ม

มีวิศวกรจัดทำเอกสารรายการคำนวณการรับน้ำหนักเสาเข็ม และวางแผนการทำงานโดยมีการเซ็นเอกสารรายการคำนวณรับรองจากสามัญวิศวกรให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียด »