ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งประกอบด้วย 12 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, คานสะพานสำเร็จรูป, ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตผสมเสร็จ, พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง, คอนกรีตบล็อก, กำแพงกันดิน, เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง, เสารั้ว, ตัวกั้นถนนสำเร็จรูป, ขอบถนน และรางระบายน้ำสำเร็จรูป