ผลิตภัณฑ์คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (PLANK GIRDER)

            มีความสูง 16-45 ซม. ความกว้าง 1.00 เมตรและความยาว 5.0-12.0 เมตร ผลิตตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการและกรมชลประทาน  และมาตรฐานอื่นๆ

Span (m) Weight (kg) Dimension (cm)
B D
5.00 1920 100 16
6.00 2740 100 19
7.00 3700 100 22
8.00 4800 100 25
9.00 6700 100 31
10.00 8400 100 35
12.00 9296 100 45

ตามมาตรฐานกรมทางหลวง (Following the Highway Department’s Standard)

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825