บริการของเรา

บริการของเรา

งานบริการของบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เป็นการบริการที่ประกอบด้วย บริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก, บริการตอกเสาเข็ม, บริการเจาะเสาเข็ม, บริการติดตั้งคานสะพาน และบริการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป โดยมีวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลทุกโครงการที่มากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการบริการทุกครั้ง ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

บริการกดเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิก

บริการกดเสาเข็ม โดยบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด  มีวิศวกรวางแผนการทำงานและช่างควบคุมหน้างานเพื่อบันทึกผลการกดเสาเข็ม ให้ได้ตรงตามรายการคำนวณที่วิศวกรได้กำหนดไว้

บริการตอกเสาเข็ม

บริการตอกเสาเข็ม โดยบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด  มีวิศวกรวางแผนการทำงานและช่างควบคุมหน้างานเพื่อบันทึกผลการตอกเสาเข็ม โดยยึดหลักรายการคำนวณ LAST TEN BLOWS ที่ออกโดยวิศวกร

บริการเจาะเสาเข็ม

บริการงานเจาะเสาเข็ม  (Bored Pile)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  35, 40, 50, 60 ซม.โดยบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด  มีวิศวกรวางแผนการทำงานและช่างควบคุมหน้างานเพื่อบันทึกรายงานการจัดทำเสาเข็ม

บริการติดตั้งคานสะพาน

บริการติดตั้งคานสะพาน มีช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งคานสะพานทำหน้าที่ในการควบคุมงานและส่งมอบงานคานสะพานที่แล้วเสร็จให้ลูกค้า

บริการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป

บริการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป โดยบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด การควบคุมงานในการติดตั้งพื้นแผ่นกระดานทุกหน่วยงาน พร้อมบริการตีไม้ค้ำยันและการเชื่อมเชียรคีย์