ผลิตภัณฑ์พื้นสำเร็จรูปแบบกระดาน (Plank Floor Slabs) มอก.828-2546

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ หรือพื้นแผ่นคอนกรีตอัดแรงท้องพื้นเรียบ (Plank-Floor Slabs) มอก.828-2546

พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง พี.เอ.

 • เป็นพื้นแผ่นคอนกรีตอัดแรงท้องพื้นเรียบ (Plank-Floor Slabs) ขนาด 35 x 5 ชม. ฯลฯ
 • ผลิตโดยวิธี PRETENSION ใช้เหล็กอัดแรง PC Wire ขนาด 4 มม. และ 5 มม. ชนิดรับแรงดึงสูง สามารถรับแรงดึงสูงสุด 17,600 กก/ซม. ดึงด้วยแรงดึงไม่น้อยกว่า 70% ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีต
 • เหมาะสำหรับทำพื้นอาคารทุกชนิด เช่น บ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารสำนักงาน อาคารโรงเรียน โรงแรม โรงภาพยนตร์ หอประชุม โรงพยาบาล และอื่นๆ สามารถรับน้ำหนักจรได้ตั้งแต่ 150-2,000 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร

 

Plank-Floor Slabs Type PC. Steel Nos. Size Maximum Span Length (m) For Design Live Load (kg/m^2) Total Dead Load (kg/m^2)
1.50 2.00 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50
30 cm PP305-44 4-⌀ 4mm. 3200 1700 950 700 550 450 350 250 200 150 100 240
PP305-54 5-⌀ 4mm. 4000 2100 1200 950 750 600 500 400 325 250 200
PP305-64 6-⌀ 4mm. 4900 2550 1500 1200 975 775 625 525 425 350 275
PP305-55 5-⌀ 5mm. 6400 3400 2050 1625 1325 1075 900 750 625 525 425
PP305-65 6-⌀ 5mm. 7500 3975 2425 1950 1575 1300 1100 925 775 675 575
35 cm PP355-44 4-⌀ 4mm. 2800 1400 800 600 475 350 275 200 150 100 50 240
PP355-54 5-⌀ 4mm. 3450 1750 1000 800 625 500 400 300 250 200 150
PP355-64 6-⌀ 4mm. 4150 2150 1250 975 775 625 500 400 325 250 200
PP355-55 5-⌀ 5mm. 5500 2900 1700 1975 1100 900 750 600 500 425 350
PP355-65 6-⌀ 5mm. 6650 3500 2125 1700 1375 1125 925 775 650 550 450

 

ประโยชน์ของพื้นสำเร็จรูป พี.เอ.

 • ประหยัดค่าวัสดุ และไม่ต้องใช้ไม้แบบ
 • ประหยัดเวลา และแรงงาน
 • แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และพื้นท้องเรียบสวยงามโดยไม่ต้องฉาบปูน

การติดตั้งพื้นสำเร็จรูป

 1. ตรวจเช็คและปรับระดับคานใหญ่ที่จะวางแผ่นพื้นให้ได้ระดับเรียบร้อยก่อน
 2. ตีแนวไม้ค้ำยันรองรับแผ่นพื้นสำเร็จรูป และปรับระดับหน้าไม้ค้ำยันที่รองรับท้งแผ่นพื้นให้ได้ระดับเดียวกันกับหลังคานใหญ่สำหรับแผ่นพื้นที่ Span ยาวเกิน 2 เมตร จะต้องตีแนวไม้ค้ำยันรองรับอย่างน้อย 1 จุด (ระยะแนวไม้ค้ำยันห่างประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร) เพื่อให้ท้องแผ่นพื้นเรียบได้ระดับที่สวยงาม
 3. เรียงแผ่นพื้น พี.เอ. ให้ชิดติดกันตลอด ให้ปลายแผ่นพื้นวางอยู่บนคานใหญ่อย่างน้อย 5 ซม. และเชื่อม (SHEAR KEYS) ป้องกันการตกท้องช้างของระบบพื้น
 4. ผูกเหล็กเส้นขนาด ⌀ 6 มม. เป็นตะแกรงขนาด 25 x 25 ชม. สำหรับพื้นในที่ร่ม และขนาด 20 x 20 ชม. สำหรับพื้นกลางแจ้งหรือดาดฟ้า
 5. เทคอนกรีตทับหน้า (Topping) หนา 3-5 ชม. ใช้อัตราส่วนผสมคอนกรีต 1:2:3 โดยน้ำหนัก ก่อนเทคอนกรีตทับหน้าควรทำความสะอาดพื้น พี.เอ. ให้เรียบร้อย เพื่อการเกาะตัวที่ดีขึ้น
 6. หลังเทคอนกรีตทับหน้าและปรับระดับพื้นเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วบ่มด้วยน้ำอีกประมาณ 3 วัน
 7. การถอดไม้ค้ำยันจะถอดได้ต่อเมื่ออายุของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือคอนกรีตมีกำลังอัด f ไม่น้อยกว่า 150 กก/ซม. (Cyinder Strength)
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825