ผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Pole)

เสาไฟฟ้า ใช้งานกับสายไฟแรงต่ำสำหรับโยงสายไฟฟ้าหลักเข้าสู่พื้นที่ในโครงการก่อสร้าง บ้านเรือนหรืออาคารต่างๆ ซึ่งในส่วนของเสาไฟฟ้าต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่ง สำหรับเสาไฟฟ้าคอนกรีตของบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด มีขนาดปลายด้านบน 12 x 12 ซม. และปลายด้านล่าง 19 x 19 ซม. โดยมีความยาว ได้แก่ 8 เมตร, 9 เมตร และ 14 เมตร และ รับบริการขุดปักเสาไฟฟ้า

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825