ผลิตภัณฑ์คานสะพานคอนกรีตอัดแรง ( BOX GIRDER)

มีความสูง 50-70 ซม. , ความกว้าง 1.00 เมตรและ ความยาว 10.00-20.00 เมตร ผลิตตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการและกรมชลประทาน  และมาตรฐานอื่นๆ

Span (m) Weight (kg) Dimension (cm)
B D
10.00 7730 100 50
15.00 13200 100 60
20.00 22080 100 70

ตามมาตรฐานกรมทางหลวง (Following the Highway Department’s Standard)

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825