ผลิตภัณฑ์ตัวกั้นถนนสำเร็จรูป (Barrier)

ตัวกั้นถนนสำเร็จรูป (Barrier) ชั่วคราว 1 เมตร สำหรับงานชั่วคราว สามารถทาสีหรือติดแถบสะท้อนแสง และติดตั้งราวเหล็กได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับงานชั่วคราว ใช้กั้นแบ่งแนวเมื่อต้องการปิดกั้นรถยนต์ หรือต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ

 

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825