ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (READY MIX CONCRETE)  มอก.213-2560

คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท  พี.เอ คอนกรีต  จำกัด หนึ่งในผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ได้รับการไว้วางใจในคุณภาพ  และความรวดเร็วเที่ยงตรงในการจัดส่ง  กว่าจะมาเป็นคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อส่งให้ลูกค้านั้น จะต้องผ่านกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ การทดสอบคุณภาพหินทราย เพื่อให้ได้หินทรายที่สะอาดได้ขนาดตามที่ต้องการก่อนนำวัตถุดิบไปใช้ จะต้องทำการล้างหินทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าหินไม่มีสิ่งเจือปนอื่นๆ สำหรับปูนซีเมนต์นั้น บริษัท ฯ เลือกใช้แต่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เท่านั้น เพื่อให้งานโครงสร้าง, งานถนนของลูกค้าแข็งแรง ทนทานอยู่ถาวรคอนกรีตผสมเสร็จมีคุณภาพสูงได้กำลังอัดตามที่ลูกค้าต้องการ โดยพี.เอ คอนกรีต มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Ready Mix พร้อมให้บริการ ด้านคำปรึกษาด้านวัตถุดิบ หิน ปูน ทราย น้ำยาและด้านบริการ QC คอนกรีต

ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ (กก./ลบ.เมตร) กำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ 28 วัน (กก./ตรซม.)
ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 CUBE 15 x 15 ซม. CYLINDER 15 x 30 ซม.
200 100 80
225 140 110
250 180 140
275 210 180
300 240 210
325 280 240
350 320 280
375 360 300

 

ข้อมูลด้านเทคนิคของคอนกรีตผสมเสร็จ

  • มีค่ากำลังอัด (Strength) ให้เลือกตั้งแต่ 150 – 500 (Cylender) , 180 – 550 (Cube)
  • มีค่ายุบตัว (Slump) ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ตั้งแต่ 5 – 10 Cm. (+2.5)
  • คอนกรีตผสมเสร็จผลิตตามมาตรฐาน มอก.213-2560
  • สามารถใส่สารผสมเพิ่มที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำและหน่วงการก่อตัวของคอนกรีตให้เหมาะสมกับหน้างาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเทคอนกรีตได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
โทร. 054-829-828-9
ฝ่ายขาย 087-5789385, 080-1232107
โทรสาร. 054-829-825