โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน 3in1

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน 3in1

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคาร 3 IN 1
สถานที่ก่อสร้าง : ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน 3in1
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 396 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 16,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่

รายละเอียด »