โครงการ Central Festival

>>
>>
โครงการ Central Festival

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ Central Festival
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โครงการ Central Festival
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 3,450 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 75,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา