โครงการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 300 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 5,300,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา