โครงการก่อสร้างอาคารชอยส์มินิสโตร์

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคารชอยส์มินิสโตร์

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารชอยส์มินิสโตร์
สถานที่ก่อสร้าง : อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารชอยส์มินิสโตร์
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 311 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 7,500,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทร หรือแยกภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)

รายละเอียด »