โครงการก่อสร้างคอนโด Escent Park Ville Chiangmai

>>
>>
โครงการก่อสร้างคอนโด Escent Park Ville Chiangmai

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างคอนโด Escent Park Ville Chiangmai
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างคอนโด Escent Park Ville Chiangmai
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 850 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 15,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทร หรือแยกภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)

รายละเอียด »