โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่

>>
>>
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ
สถานที่ก่อสร้าง : จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ใช้ผลิตภัณฑ์ คานสะพาน ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน –
รวมเป็นมูลค่า 8,100,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา