โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

>>
>>
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา  คุณสรารี โชติกนันท์ เป็นตัวแทน จากทาง บริษัท พี.เอ. คอนกรีต จำกัด สโมสรโรตารีลำปาง และ ร่วมกับโรงพยาบาลลำปางจัดทำ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ” ทำพิธีมอบรถเข็น อุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ  สำหรับผู้ป่วยผู้พิการ 227 ราย  มูลค่ารวม 1,827,884 บาท ผู้ป่วยในเขต เทศบาลนครลำปาง,เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,เทศบาลตำบลเกาะคา,เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม โดย…ท่านชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง(ว่าที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) ประธานรับมอบ นพ.สมัย ศิริถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ฯ เป็นประธานมอบ นางศิรพร เอี่ยมสุข นายกสโมสรโรตารีลำปาง..ผู้กล่าวรายงาน

?? ขอกราบขอบพระคุณ ??

มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กรุณาประสานรถเข็นพระราชทานฯ  และช่วยปรับแต่งรถเข็น ตามความพิการของผู้ป่วยเฉพาะราย  และ โรงพยาบาลลำปาง ทีมแพทย์ และทีมงานกายภาพบำบัด โรคระบบประสาท กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กรุณามาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ร่วมใจต้านภัยหนาว
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม พี.เอ.ร่วมใจต้านภัยหนาว

ผู้บริหารบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมใจต้านภัยหนาวแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านรอบๆ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

รายละเอียด »
ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดศรีบุญโยง
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

คุณประโยชน์ โชติกนันท์ พร้อมด้วยครอบครัวและพนักงานบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดศรีบุญโยง เมื่อวันอาทิตย์ที่

รายละเอียด »
อบรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19

ทีมโรงพยาบาลลำปางได้ออกมาจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับโรคโควิดและวิธีการป้องกันโรค เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด

รายละเอียด »