โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน

>>
>>
โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 290 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 3,380,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ผลงานเด่น

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ใน โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน TF Phase 3-TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด

รายละเอียด »