โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)
สถานที่ก่อสร้าง : จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 483 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 4,300,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา