โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)
สถานที่ก่อสร้าง : จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิโครงการหลวง (พืชสวนโลก)
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 483 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 4,300,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู – บ.ปางยาว จ.แพร่,จ.น่าน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู – บ.ปางยาว

รายละเอียด »