โครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

>>
>>
โครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
สถานที่ก่อสร้าง : อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 630 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 2,900,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา