โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพะเยาราม

>>
>>
โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพะเยาราม

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพะเยาราม
สถานที่ก่อสร้าง : อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพะเยาราม
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 240 ต้น
รวมเป็นมูลค่า 5,500,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา