โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน

>>
>>
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง : จ. ลำพูน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน
ใช้ผลิตภัณฑ์ ท่อระบายน้ำ ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 8,500 ท่อน
รวมเป็นมูลค่า 17,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา