โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน

>>
>>
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง : จ. ลำพูน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายดอยติ-ลำพูน
ใช้ผลิตภัณฑ์ ท่อระบายน้ำ ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 8,500 ท่อน
รวมเป็นมูลค่า 17,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง – บ.ปอน

รายละเอียด »