โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1033

>>
>>
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1033

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1033
สถานที่ก่อสร้าง : ต.แม่ทา – ท่าจักร อ.แม่ทา จ.ลำพูน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1033
ใช้ผลิตภัณฑ์ คานสะพาน ในการก่อสร้าง
รวมเป็นมูลค่า 4,330,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา