โครงการก่อสร้างทางหลวง 1091 สายพะเยา – น่าน ตอน บ้านสองแคว – น่าน

>>
>>
โครงการก่อสร้างทางหลวง 1091 สายพะเยา – น่าน ตอน บ้านสองแคว – น่าน

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวง1091 สายพะเยา – น่าน
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสองแคว อ.บ้านสองแคว จ.น่าน
โครงการก่อสร้างทางหลวง 1091 สายพะเยา – น่าน ตอน บ้านสองแคว – น่าน
ใช้ผลิตภัณฑ์ คานสะพาน ในการก่อสร้าง
รวมเป็นมูลค่า 29,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่
คานสะพานสำเร็จรูป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.ลำพูน – อ.สารภี จ.เชียงใหม่

รายละเอียด »