โครงการก่อสร้าง Global House จ.ลำปาง

>>
>>
โครงการก่อสร้าง Global House จ.ลำปาง

รายละเอียดของโครงการ

โครงการก่อสร้าง Global House
สถานที่ก่อสร้าง : จ.ลำปาง
โครงการก่อสร้าง Global House จ.ลำปาง
ใช้ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูป ในการก่อสร้าง
เป็นจำนวน 12,000 คิว
รวมเป็นมูลค่า 17,000,000 บาท

รูปภาพ

ผลงานอื่นๆ ของเรา