คุณวรวิทย์ ปูหนุก

คุณวรวิทย์ ปูหนุก
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
การศึกษา

 ปริญาญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ภ.ย.55293

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2553-ปัจจุบัน  บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม