การอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า ปี 2564

>>
>>
การอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า ปี 2564

การอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า ปี 2564

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด  ได้ร่วมกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในการเปิดหลักสูตรอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า (หัวข้อการอบรมดัชนีชี้วัดการจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ)  ภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมจะเป็นผู้บริหาร, จัดซื้อ, คลังสินค้า,จัดส่ง, บัญชีและฝ่ายขาย โดยผู้สอน รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์  ได้ทำการจัดอบรมเมื่อวันที่  3-4  เมษายน  2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

อบรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19

ทีมโรงพยาบาลลำปางได้ออกมาจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับโรคโควิดและวิธีการป้องกันโรค เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด

รายละเอียด »
ร่วมใจต้านภัยหนาว
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม พี.เอ.ร่วมใจต้านภัยหนาว

ผู้บริหารบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมใจต้านภัยหนาวแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านรอบๆ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

รายละเอียด »