การอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า ปี 2564

>>
>>
การอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า ปี 2564

การอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า ปี 2564

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด  ได้ร่วมกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในการเปิดหลักสูตรอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า (หัวข้อการอบรมดัชนีชี้วัดการจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ)  ภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมจะเป็นผู้บริหาร, จัดซื้อ, คลังสินค้า,จัดส่ง, บัญชีและฝ่ายขาย โดยผู้สอน รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์  ได้ทำการจัดอบรมเมื่อวันที่  3-4  เมษายน  2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดศรีบุญโยง
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

คุณประโยชน์ โชติกนันท์ พร้อมด้วยครอบครัวและพนักงานบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดศรีบุญโยง เมื่อวันอาทิตย์ที่

รายละเอียด »
กิจกรรม BIKE FOR DAD
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมงานปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) ได้ร่วมแจกน้ำดื่มให้กับคนที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 11

รายละเอียด »