กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

>>
>>
กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคน่า หรือ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นทางบริษัท ฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 โดยให้แต่ละแผนกได้มีการทำกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาดในแต่ละแผนกของตนเองและมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยทำทุกสัปดาห์ละ1 ครั้ง

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวประธานกรรมการบริหาร(คุณประโยชน์ โชติกนันท์)
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวประธานกรรมการบริหาร (คุณประโยชน์ โชติกนันท์)

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหาร ,กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ และพนักงานทุกคน พร้อมใจกันจัดทำกิจกรรม “รดน้ำ…ดำหัว…ประธานกรรมการบริหาร” (คุณประโยชน์ โชติกนันท์) เนื่องในโอกาสเทศการสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง2562 )

รายละเอียด »
ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมบริจาคเสาเข็ม ให้ชุมชนบ้านท่าขัวเพื่อซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด

เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมบริจาคเสาเข็ม ให้ชุมชนบ้านท่าขัวเพื่อซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด

รายละเอียด »
กิจกรรม BIKE FOR DAD
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมงานปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) ได้ร่วมแจกน้ำดื่มให้กับคนที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 11

รายละเอียด »