กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

>>
>>
กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคน่า หรือ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นทางบริษัท ฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 โดยให้แต่ละแผนกได้มีการทำกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาดในแต่ละแผนกของตนเองและมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยทำทุกสัปดาห์ละ1 ครั้ง

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

สนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จให้ตู้ยามนำร่องห้าแยกหอนาฬิกา
ข่าวสารและกิจกรรม

สนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จให้ตู้ยามนำร่องห้าแยกหอนาฬิกา

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้สนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จให้กับหน่วยบริการประชาชนห้าแยกหอนาฬิกา (ตู้ยามนำร่อง) ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

รายละเอียด »
มอบทุนสร้างอาคารโรงเรียนบ้านโป่งขวาง
ข่าวสารและกิจกรรม

มอบทุนสร้างอาคารโรงเรียนบ้านโป่งขวาง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้สบทบทุนบริจาคในการสร้างอาคารเรียนให้แก่นักเรียน ณโรงเรียนบ้านโป่งขวาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

รายละเอียด »
กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด มีกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 และ ได้ประกาศผลรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 โดยมีคำขวัญของพนักงานที่ชนะการประกวด จำนวน 4 คำขวัญ

รายละเอียด »