กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

>>
>>
กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคน่า หรือ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นทางบริษัท ฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 โดยให้แต่ละแผนกได้มีการทำกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาดในแต่ละแผนกของตนเองและมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยทำทุกสัปดาห์ละ1 ครั้ง

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด มีกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 และ ได้ประกาศผลรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 โดยมีคำขวัญของพนักงานที่ชนะการประกวด จำนวน 4 คำขวัญ

รายละเอียด »
อบรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19

ทีมโรงพยาบาลลำปางได้ออกมาจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับโรคโควิดและวิธีการป้องกันโรค เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด

รายละเอียด »
ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น ปี 2564

โดยบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้ร่วมกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ในการเปิดหลักสูตรอบรมการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น

รายละเอียด »