กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

>>
>>
กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

กิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคน่า หรือ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นทางบริษัท ฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 โดยให้แต่ละแผนกได้มีการทำกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาดในแต่ละแผนกของตนเองและมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยทำทุกสัปดาห์ละ1 ครั้ง

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า ปี 2564

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้ร่วมกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในการเปิดหลักสูตรอบรมการจัดทำระบบคลังสินค้า

รายละเอียด »
มอบทุนสร้างอาคารโรงเรียนบ้านโป่งขวาง
ข่าวสารและกิจกรรม

มอบทุนสร้างอาคารโรงเรียนบ้านโป่งขวาง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้สบทบทุนบริจาคในการสร้างอาคารเรียนให้แก่นักเรียน ณโรงเรียนบ้านโป่งขวาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

รายละเอียด »
ร่วมใจต้านภัยหนาว
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม พี.เอ.ร่วมใจต้านภัยหนาว

ผู้บริหารบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมใจต้านภัยหนาวแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านรอบๆ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

รายละเอียด »