กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

>>
>>
กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด มีกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 และ ได้ประกาศผลรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 โดยมีคำขวัญของพนักงานที่ชนะการประกวด จำนวน 4 คำขวัญ ดังนี้

รางวัลที่ 1 คำขวัญ “อนาคตจะดับ ถ้าคิดเสพยา อนาคตจะสุขอุรา ถ้าไม่มียาเสพติด” แต่งโดย นางสาวจรรยพร แก้วพรม

รางวัลที่ 2 คำขวัญ “เสียเหงื่อเพราะทำงาน ดีกว่าเสียงานเพราะยาเสพติด” แต่งโดย นายอำนวย แปงสาย

รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล คำขวัญ “การเงินคล่องตัว ครอบครัวมีสุข ไม่ต้องทุกข์ เพราะยาเสพติด” แต่งโดย นายอำนวย แปงสาย และ คำขวัญ “รักพี.เอ.ดั่งครอบครัว อย่าหลงตัว มั่วยาเสพติด” แต่งโดย นายศรีวรรณ ตากูล

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรม BIKE FOR DAD
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมงานปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) ได้ร่วมแจกน้ำดื่มให้กับคนที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 11

รายละเอียด »