กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

>>
>>
กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด มีกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 และ ได้ประกาศผลรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 โดยมีคำขวัญของพนักงานที่ชนะการประกวด จำนวน 4 คำขวัญ ดังนี้

รางวัลที่ 1 คำขวัญ “อนาคตจะดับ ถ้าคิดเสพยา อนาคตจะสุขอุรา ถ้าไม่มียาเสพติด” แต่งโดย นางสาวจรรยพร แก้วพรม

รางวัลที่ 2 คำขวัญ “เสียเหงื่อเพราะทำงาน ดีกว่าเสียงานเพราะยาเสพติด” แต่งโดย นายอำนวย แปงสาย

รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัล คำขวัญ “การเงินคล่องตัว ครอบครัวมีสุข ไม่ต้องทุกข์ เพราะยาเสพติด” แต่งโดย นายอำนวย แปงสาย และ คำขวัญ “รักพี.เอ.ดั่งครอบครัว อย่าหลงตัว มั่วยาเสพติด” แต่งโดย นายศรีวรรณ ตากูล

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

รูปภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563
ข่าวสารและกิจกรรม

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563 โดยจัดขึ้นทุกๆปี ซึ่งทางผู้บริหารบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้ใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน จึงสั่งให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคน ณ บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด »
ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

รายละเอียด »
ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น ปี 2564

โดยบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้ร่วมกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ในการเปิดหลักสูตรอบรมการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น

รายละเอียด »